Suggested Items

  • Kabilang Mundo 2
    Submitted by: Fiction-Factory
    Please refer to the previous part. (Kapitulo Kuatro) "Bakit mo ako nakikita? May third eye ka ba? at bakit hindi ka natatakot sa'kin?" panimulang tanong ko sa kanya. Sumandal siya sa pader. "una, masyado kang maganda para katakutan" sagot niya sabay tingin sa akin mula ulo hanggang paa. May kalagkit...
  • How to Satisfy Your Woman
    Submitted by: blogcams247
    Women have a tendency to be passive when it comes to conversations about sex. You might think that your woman seems to enjoy this part of your relationship. However, you are not sure about what she really feels. Yes, relationship is not all about sex. But sex is something that makes the relationship...