Sa Kamay ng Pasista

Submitted by: salapinghiram
Type: Story · Categories: Mature · Tags:
Date: June 7, 2016 (3 years ago)


Sa Kamay ng Pasista
Joy Elizabeth Guerrero

Maganda ang isang ito!", ang sabi ng isa!

"Mukhang may kaya!, bakit ka naging tibak, ha?", singhal ng isa pa sabay hawak sa kanyang balikat.

Ipinasiya niyang hindi kumibo. Tumatahip ang dibdib niya sa kaba ngunit wala siyang magawa. nakagapos ang dalawa niyang kamay at nakapiring ang mga mata.

"Alam mo, sayang ka. Maganda ka pa naman ngunit sinasayang mo ang buhay mo sa pagsama-sama sa mga rally. Sagutin mo lang ang aming mga tanong at ligtas kang makakauwi.!"

"Sino ang nagrekrut sa iyo? Sinu-sino ang kilala mong NPA?", humawak ang kamay nito sa kanyang hita.

"Wala po akong kilalang NPA!", ang mahina niyang tugon.

"Napipikon na ako, kanina pa tayong walang makuhang impormasyon sa batang ito. Palagay ko ay kailangan na nating isakatuparan ang ikalawang misyon.", wika nga nasa kaliwa niya.

"Okey, game!", ang sabi ng isa. Marahas na hinaklit ng isa ang kanyang blusa. "Eeeeeee!, wag po!", ang nagmamakaawa niyang sigaw.

"Wow, ang ganda ng tubo ng suso ng batang ito!", ang sabi ng isa na unti-unting kinakalas ang strap ng kanyang bra.

"Wag po, wala po talaga akong alam sa itinatanong ninyo!".

Nagwawala siya ngunit matibay ang kanyang gapos. Niyakap ng lamig ng aircon ang hubad niyang katawan.

"Buweno, hindi ka mapakiusapan kaya pagpaparausan ka na lang namin. Pasasaan ba at masasarapan ka rin."

Ginapangan ng kilabot ang kanyang katawan nang magkasabay na hinatak ng isa ang kanyang pantalon at panty. Hubu't hubad na siya sa kamay ng mga pasista. Sa kanyang diwa ay nakikita niya ang anino ni Jovito Palparan at ang dalawang aktibistang babaeng nawala sa Bulacan. Mukhang ganito rin ang kanyang kapalaran.

Manhid ang silid sa kanyang mga sigaw. Sa dingding ay waring nagbabanta ang larawan ng bagong pangulong nangako sa sambayanan ng “tapang at malasakit!”
Umalingawngaw sa kanyang diwa ang awit ng Inang Laya:

Kayo ba ang mga Maria Clara
Mga Hule at mga Sisa
Na di marunong na lumaban?
Kaapiha’y bakit iniluluha?
Mga babae, kayo ba’y sadyang mahina?

Kayo ba ang mga Cinderella
Na lalake, ang tanging pag-asa?
Kayo nga ba ang mga Nena
Na katawan ay ibinebenta?
Mga babae, kayo ba’y sadyang pangkama?

Ang ating isip ay buksan
At lipuna’y pag-aralan,
Ang nahubog ninyong isipan
At tanggaping kayo’y mga libangan
Mga babae, ito nga ba’y kapalaran?

Bakit ba mayroong mga Gabriela
Mga Teresa at Tandang Sora
Na di umasa sa luha’t awa?
Sila’y nagsipaghawak ng sandata
Nakilaban, ang mithiin ay lumaya.

Bakit ba mayrong mga Lisa
Mga Liliosa at mga Lorena
Na di natakot makibaka
At ngayo’y marami nang kasama?

Salit-salitang nagpasasa sa bata niyang katawan ang mga hayok na m...
Views: 5,997